kontakt

Wydawnictwo Polarny Lis 
 03-932 Warszawa 
 ul. Dąbrowiecka 22

dla autorów i ilustratorów

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Propozycje tekstów i ilustracji prosimy kierować na adres wydawnictwa: ul. Dąbrowiecka 22, 03–932 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres:
sylwia.sawicka@polarnylis.pl


Do propozycji prosimy dołączyć informację o autorze, dane kontaktowe
(adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu). Prosimy
o zapoznanie się z profilem wydawnictwa.


Niezamówionych materiałów nie odsyłamy ani nie przechowujemy.