ilustracje Katarzyna Kaczor

Absolwentka grafiki warsztatowej na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu. Swoją pracę dyplomową zrealizowała
w pracowni druku wklęsłego.
Autorka ilustracji do feministycznych kalendarzy, zinów, krótkich
form komiksowych oraz niezależnych wydawnictw muzycznych.
W wolnych chwilach zapisuje rzeczywistość i aktualny stan ducha za
pomocą rysunku oraz tworzy linoryty w swojej skromnej pracowni
domowej. Amatorka dziewiarstwa, haftu i przetwórstwa materiałów
z drugiego obiegu w celach użytkowych. Brała udział w wystawach
w Polsce i za granicą.

Książki autora