Melchior Wańkowicz

Melchior Wańkowicz (1892-1974), reporter i publicysta, twórca opowieści reportażowych, pisanych żywym, obrazowym językiem, w których autentyczne wydarzenia splatają się z elementami wspomnieniowymi, fabularnymi i z anegdotą. Autor m.in. Szczenięcych lat (1934) i Ziela na kraterze (1951, wyd. krajowe 1957), inspirowanych losami własnej rodziny, zbioru utworów gawędziarsko-wspomnieniowych Tędy i owędy (1961) oraz podsumowującej jego dzieło Karafki La Fontaine’a (t.1 – 1972, t.2 – pośm. 1981).

Książki autora