Wańkowicz dla uczniów i nauczycieli

Przygotowując wybór tekstów z Ziela na kraterze i Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza z myślą o uczniach i nauczycielach, postawiliśmy sobie dwa cele. Po pierwsze chcieliśmy opracować teksty tak, aby czytanie lektury szkolnej było przyjemnością, a nie żmudną pracą. Po drugie zaś dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokonując wyboru, zachować unikalny styl utworów i ich przesłanie. Dziś oddajemy w ręce czytelników wybór z poczuciem dobrze wykonanego zadania. Wyznaczone cele udało nam się osiągnąć dzięki kilku zabiegom.


Przypisy wyjaśniające trudne słowa i pojęcia. W prozie Wańkowicza współczesny młody czytelnik natknie się na wiele niezrozumiałych dla niego słów, terminów, odwołań do przedwojennej codzienności lub wydarzeń historycznych. Przypisy, którymi opatrzyliśmy tekst, ułatwią lekturę, umożliwią lepsze zrozumienie kontekstu historycznego i obyczajowego, pomogą też wzbogacić prywatny słownik czytelnika o kilka pięknych, choć zapomnianych już dziś słów.

Wprowadzenie pogłębiające interpretację. Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza daje się interpretować na wiele sposobów. Wprowadzenie dr hab. Beaty Nowackiej wskazuje jedną z dróg myślenia o tym tekście. Ciekawą dla uczniów i łatwą do wykorzystania na lekcjach polskiego. Nie zamyka przy tym drzwi do własnych poszukiwań i indywidualnego myślenia o utworze.

Piktogramy ułatwiające poruszanie się po książce. Uczniowie i nauczyciele, którzy zdecydują się podążyć za interpretacją tekstu zaproponowaną we wprowadzeniu, będą mogli wykorzystać znajdujące się na marginesach piktogramy. Nowocześnie zaprojektowane ikonki poprowadzą do tych fragmentów w tekście, które mogą posłużyć jako cytat w wypracowaniu czy zilustrować wypowiedź ustną.

Fotograficzne portrety bohaterów. Ziele na kraterze i Tędy i owędy to dzieła w dużym stopniu autobiograficzne. W lekturowym wyborze z tych utworów wykorzystaliśmy, częściowo nigdy niepublikowane, zdjęcia z rodzinnego albumu. Dzięki tym fotografiom Krysia, Tili, Królik i King staną się dla młodych czytelników bardziej realni i przez to im bliżsi.

Przejrzysta szata graficzna. Jesteśmy przekonani, że przejrzysty i ciekawy układ graficzny książki ma ogromne znaczenie. W przygotowanym przez nas wyborze  czytelna czcionka, szerokie marginesy i zastosowanie dwóch kolorów sprawiają, że książka „ma oddech” i czytelnik otwiera ją z przyjemnością, bez lęku często towarzyszącego lekturze grubych, gęsto zadrukowanych tomów.